Банкомати

Банкоматите се наоѓаат на I кат помеѓу продавниците на Neptun и Bershka.

  • Комерцијална банка
  • НЛБ Тутунска банка
  • Еуростандард банка
  • Стопанска банка
  • Procredit банка
  • Охридска банка
  • Alpha банка
  • Уни банка
  • Halkbank
Translate in English»