Инфо:

IQOS

IQOS претставува подобра алтернатива од пушењето цигари. Основата на IQOS e HeatControl технологијата со која се осигурува дека тутунот никогаш не гори и дека добивате постојан вкус во текот на целото користење. IQOS овозможува искуство со вистински тутун, а придобивките од користење се многубројни – без чад, без пепел и помалку непријатни мириси.

Овој производ не е без ризик. Само за полнолетни.

Translate in English»