Инфо:

К&K

Во KK веќе 25 години произведуваме квалитетни и убави детски обувки, комбинација од оригинален дизајн, посветеност и внимание кон удобноста и правилниот развој на детското стапало – обувки, кои го заштитуваат и го насочуваат детето, додека расте.

Translate in English»