Neptun | Нептун

Мисија, визија и вредности

За да истраеме во годините што следат се трудиме да гледаме напред, да ги следиме трендовите и да ги разбереме силите кои понатаму ќе го обликуваат нашиот бизнис. Поставувајќи нови “дестинации” во бизнисот, ова се мапите кои ќе ни помогнат да стигнеме до нив.

Мисија

Да биде работна средина која се посакува.
На клиентите секогаш да им се нуди најбогатото портфолио на продукти.
Да ги сочува старите и да гради нови партнерства со клиентите и брендовите кои ги застапува.
Да биде ефикасна, флексибилна и брзо-растечка компанија.

Визија

Да ги задоволи потребите и барањата на клиентите.
Да создава вредности и притоа да се разликува.

Вредности

Услуга: почит и обврска кон клиентот.
Страст: со разум и срце кон брендовите и производите.
Квалитет: за да се најде соодветеното решение за секој клиент.

Translate in English»