Инфо:

Story Box – Kids Concept Store

STORY BOX е продавница за играчки коишто се изработени од природни материјали од одржливи извори и коишто поттикнуваат на активно и креативно играње. Сите играчки во STORY BOX се произведени од реномирани производители и нивни главни карактеристики се безбедноста, трајноста и етичноста при нивното производство.

 

Translate in English»