Инфо:

Tritex

Веќе 20 години, постојат лојални потрошувачи кои им веруваат на брендот Тритекс. Успешната приказна на Тритекс Трејд започнува од крајот на 1994 година, кога е и основана фирмата Тритекс Трејд, и се заснова на вредности како што се квалитетот, иновациите, флексибилност и прилагодливост кон сите општествени промени и економски предизвици на времето.

Брендот Тритекс е синоним за онаа таргет група на потрошувачи кои преферираат квалитет. Целокупниот асортиман може да се најде во специјализиранaта продавница во Skopje City Mall на втор кат.

Translate in English»